Welkom bij
het zuidhoekpark

Werkgroep Zuidhoekpark

In Februari 2021 is de werkgroep Zuidhoekpark opgericht. De werkgroep bestaat uit een aantal bewoners van de Zuidhoek. Dit is een mooie oude straat in Oud Charlois in Rotterdam-Zuid. De Zuidhoek grenst aan een groenstrook, voor bewoners ook wel ‘Het Spui’. Vroeger bestond het Spui uit water maar in de jaren ’60 is het gedempt. Tot een aantal jaar geleden stonden er veel bomen en lag er een mooi schelpenpad. Helaas zijn zieke bomen gekapt, zijn er geen nieuwe bomen voor teruggekomen en het schelpenpad is voor het grootste deel overwoekerd met onkruid. Ondanks dat het Spui groen is en bewoners en kinderen er gebruik van maken, is de werkgroep ervan overtuigd dat het Spui nog aantrekkelijker kan worden. Door het Spui om te dopen naar Het Zuidhoekpark, is de eerste stap gezet.

Het doel van de werkgroep is om een plan op te stellen voor verbetering van het gehele Spui. Dit plan kan straks gebruikt gaan worden als er bijvoorbeeld weer bomen teruggeplaatst worden in het Zuidhoekpark. Terugbrengen van meer groen, planten en bomen, het creëren van een fijne speelplek voor kinderen en een gezellige ontmoetingsplek voor bewoners zijn belangrijke verbeterpunten. De versterking van het groen in Oud Charlois is ook een verbeterpunt van de Stichting Charlois aan de Vliet. Deze Stichting zet zich al ruim 10 jaar in voor het verbeteren van het groen, het water, de leefomgeving en de leefbaarheid van de Boergoensevliet.

 

De werkgroep werkt samen met de gemeente en deskundige bewoners uit de straat. Ook betrekt de werkgroep bedrijven uit de buurt bij dit project.